LOGO Header

Gezinshuis De glimlach

Standing alone together

Gezinshuis de Glimlach is een plek waar kinderen en jongvolwassenen mogen opgroeien die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. De zorg voor de kinderen is een combinatie van onbevangen opgroeien met een professionele ondersteuning die in de dagelijkse gang van zaken kan worden toegepast.
Het is een gewoon huis, midden in de samenleving waar de kinderen mogen profiteren van vaste verzorgers, een stabiel netwerk van vriendjes en vriendinnetjes en waarbij ouders ook een belangrijke rol hebben. Hierbij is de mogelijkheid tot sporten en allerlei activiteiten ondernemen als “gezin” ook belangrijk

Gezinshuis de Glimlach bestaat sinds 2020 en is volledig zelfstandig en gevestigd in Helmond.

Ons doel is:

Om kinderen een veilige basis te geven, een warm nest, voor kinderen die dat thuis niet kunnen hebben. We stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot een krachtig, evenwichtig individu. Wat we hierbij belangrijk vinden is dat het kind hier ook voor open staat zodat we kunnen samenwerken. Een indicatie voor verblijf in ons gezinshuis is dat er ontwikkelingsmogelijkheden zijn en kinderen open staan voor hulp. Wij bieden de kinderen dan een veilige en geborgen plek waar ze de ruimte krijgen om te groeien. Om deze veiligheid te kunnen waarborgen betekent het dat we geen geweld, drugs of bedreigingen kunnen accepteren. Dit is voor ons een grens omdat dit ten koste gaat van de veiligheid van andere kinderen. De Glimlach zorgt voor een goede stabiele basis. We vertrouwen er zo op dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een persoon die inzicht heeft in eigen capaciteiten en grenzen. En daardoor met een glimlach en vertrouwen de toekomst tegenmoet kunnen zien.

De passie van het gezinshuis is:

Het grootbrengen van kinderen die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen, in een zo normaal mogelijk gezin met zoveel mogelijk stimulans en professionele ondersteuning daar waar nodig om een krachtig en zelfstandig individu te worden. Constant zijn wij zoek naar die ene glimlach en de sprankeling in de ogen van de kinderen. Het opvoeden kunnen we niet alleen, wij geloven sterk in het samenwerken met ouders, familie en netwerkbanden van het kind en een team van betrokken mensen. Professioneel alsmede ook op vrijwillige basis.

We vinden het belangrijk dat:

De kinderen zich vrij, veilig en gehoord voelen. We creëren ruimte voor exploratie en het maken van eigen keuzes. Hierin nemen we ze bij de hand maar nemen het niet over. Iedereen in ons gezin is begaan met elkaar en accepteert elkaar, met alle zorgen en beperkingen en plezier. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar. Wij werken niet met een speciale doelgroep/problematiek, maar vinden de matching qua persoon binnen “ons” gezin belangrijker.